Atari online
17h35 16  janvier
Wybieramy najlepsze dema na Falcon030
Ekipa w sk┼ adzie Piotr Kroll Mietniowski i Micha┼ Misza Ko┼ odziej wymy┼ li┼ a nam kolejn─ wielk─ Anonimow─ Atarowsk─ Ankiet─ . Tym razem wybiera─ b─ dziemy demo wszechczasˇw na platform─ Atari Falcon 030 (bez jakichkolwiek dopa┼ ek). Dem takich jest grubo ponad setka, mo┼ e nawet pod...
16h10 12  janvier
Ponownie ┼ rodowiska prasowe
Je┼ eli nadchodzi ┼ roda to wiedz, ┼ e... mo┼ e si─ odby─ ┼ rodowy przegl─ d prasy komputerowej (oczywi┼ cie tej z lat 80. i 90.) Wpadajcie ze wspomnieniami, informacjami, wra┼ eniami, pomys┼ ami. Start o godzinie 20:00 w tym miejscu . Tym razem doko┼ czymy omawianie Anonimowej Ankiety Atarowcˇw ...
17h52 08  janvier
Spowied┼ autora #2 - Tbxx
Miniony rok by┼ u nas na zoomie pe┼ en by┼ opowie┼ ci autorˇw programˇw na Atari. Mieli┼ my rozmowy z takimi autorami jak Bocianu, Ilmenit, K.K., Mono, mgr in┼ Rafa┼ czy Shanti77. Na koniec roku, w grudniu odby┼ o si─ spotkanie z Tomaszem tbxx Boks─ , jednym z redaktorˇw serwisu RetroAge...
22h57 01  janvier
New Yearĺs Disc 2021
Tradycyjn─ noworoczn─ sk┼ adank─ ju┼ po raz 15. przygotowa┼ Ralf PPs Patschke . Paczk─ ZIP mo┼ na pobra─ st─ d , a zawarto┼ ─ 6 dyskˇw przedstawia si─ nast─ puj─ co: Dysk 1: 20202021 (intro) - F#ready Galactic Greetings (intro, wersja PAL) - Dirk Yellowman Troeger Neon 2021 ...
13h31 31  dÚcembre
Sylwester z AOL-em
Drodzy czytelnicy, widzowie, uczestnicy, koledzy, kole┼ anki i przyjaciele Dzisiaj o 20:00 rozpoczynamy na zoomie pierwszy w historii nasz Sylwester z AOL-em . B─ dziemy wspˇlnie razem ┼ wi─ towa─ ostatni dzie┼ roku 2020 i pierwszy dzie┼ roku 2021 Jaki┼ czas temu wymy┼ lili┼ my propozycj─ ...
00h22 24  dÚcembre
Weso┼ ych ┼ wi─ t
Kochani u┼ ytkownicy serwisu, czytelnicy naszych artyku┼ ˇw i forum, widzowie naszych filmˇw, uczestnicy spotka┼ zoomowych i na zlotach - w imieniu swoim, ale te┼ zapewne pozosta┼ ych twˇrcˇw tre┼ ci serwisu, ┼ ycz─ Wam wszystkim zdrowych, weso┼ ych, rodzinnych ┼ wi─ t Bo┼ ego Narodzenia. ┼ wi─...
23h14 21  dÚcembre
Anonimowa Ankieta Atarowcˇw
Micha┼ Misza Ko┼ odziejski napisa┼ : W imieniu spo┼ eczno┼ ci AtariOnline.pl mamy przyjemno┼ ─ zaprosi─ do anonimowej ankiety Atarowcˇw. Badanie nawi─ zuje do ankiety przeprowadzonej w 1991 roku na ┼ amach magazynu Bajtek - Tylko o Atari #2 , ktˇrej wyniki zosta┼ y opublikowane potem w...
20h09 17  dÚcembre
┼ wi─ teczny prezent: Adam Is Me
Micha┼ stRing Radecki napisa┼ : ┼ wi─ ta tu┼ , tu┼ , wi─ c czas rozwi─ za─ worek z prezentami... Zgodnie z tym co zapowiadali┼ my wcze┼ niej, dzi┼ udost─ pniamy cyfrow─ wersj─ gry Adam Is Me za darmo, dla ka┼ dego pod tym linkiem . Je┼ li dalej jeste┼ cie zainteresowani zakupem wydania...
12h27 13  dÚcembre
Demodulacja 2020
Kamil Gorgh Trzaska napisa┼ : Na odbywaj─ cym si─ wczoraj, w sobot─ , 12 grudnia 2020 roku, festiwalu retro komputerˇw Demodulacja w Sankt Petersburgu pojawi┼ y si─ akcenty atarowskie. Kolejny raz grupa Agenda wystawi┼ a prac─ w kategorii 256 bajtˇw, a nawet nie jedn─ , a pi─ ─ takich prac....
19h24 12  dÚcembre
Premiera ksi─ ┼ ki w Empiku
Tomasz TDC Cie┼ lewicz napisa┼ : Mamy dobre wie┼ ci, nasza ksi─ ┼ ka, ktˇra powsta┼ a rˇwnie┼ pod patronatem Atarionline.pl, zbiera bardzo dobre recenzje i w┼ a┼ nie ma premier─ w Empiku. Mo┼ na j─ znale┼ ─ na pˇ┼ ce w dziale Literatura faktu reporta┼ oraz na stronie www.empik.com . Na...